Friday, January 18, 2013

Sahabat Hikmah

Sahabat Hikmah .... Orang yang SELAMAT dan mendapat PETUNJUK Allah: 1. Bila diuji lalu bersabar, 2. Bila diberi nikmat lalu bersyukur, 3. Bila dizhalimi (orang lain) lalu memaafkan 4. Bila menzhalimi (diri/orang lain) lalu beristighfar (HR. Al-Baihaqi)
BERSYUKURLAH kita bila sudah bisa melaksanakan... Apabila belum bisa melaksanakannya... Mohonlah KESELAMATAN dan PETUNJUK kepada Allah Swt...

Rabbani | Syahadah