Friday, April 11, 2014

Petua Untuk Merawat Mati Pucuk Angkara Sihir


Petua Untuk Merawat Mati Pucuk Angkara Sihir a. Bacakan ayat-ayat di bawah ini sebanyak 7 kali pada air, lalu airnya itu dibuat minum dan digunakan untuk membuat permandian (iaitu pada mereka yang terkena sihir mati pucuk) selama 7 hari berturut-turut. إن شاء الل sihir akan gugur. b. Sekiranya masih belum terhasil buatlah beberapa kali ulangan dan banyaklah berdoa kepada Allah s.w.t. 1. Surah Yunos 81 - 82 “Qola Musa maa jiktum bihis sihru innol lohha sayubthiluhu innol lohha laa yuslihu ngamalal mufsidin. Wayuhikkul lohhul hakqo bikalimaatihi walau qarihal mujrimun.” 2. Surah Al-’Araf 117 - 122 “Wa awhainaa illa musa an alqi ngasaaka faiza hiya talqofu mayakfikun. Fawaqo ngal hakqu wabathola maa kaanu nyakmalun. Fa ghu libu hunaa lika wan qolabu sho giriin. Wa ulqiyas shaharotu saajidin. Qolu aaman na birobbil ngalamin. Robbi musaa wa haarun.” 3. Surat Thaha 69 “Innama sona ghu kaidu saa hirin walaa yuflihus syaahiru haisu ataa.” NOTA: Untuk mengelakan kesalahan bacaan dan bunyi yang betul, sila rujuk pada kitab suci Al-Quran, kerana tulisan rumi kekadang mempunyai kata bunyi yang berbeza.

Rabbani | Syahadah