Wednesday, February 24, 2016

Konsep Homeroom @ MRSM

Homeroom
Satu program bimbingan dimana pelajar-pelajar dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan pelajar yang sebaya dan menjalani kehidupan bersama dalam suasana bersaudara. Homeroom ini dibimbing oleh seorang guru penasihat sebagai ibu bapa angkat. setiap Homeroom mempunyai tidak lebih daripada 13 orang pelajar terdiri dari pelajar lelaki dan perempuan.

Tujuan Perlaksanaan Program:

* mengesan dan menolong pelajar yang menghadapi masalah emosi.
* menggalakan pelajar merancang dan melaksanakan sendiri aktiviti 
mereka.
* memupuk persefahaman dan perpaduan dikalangan pelajar.
* menanam perasaan bertanggungjawab dan kasih kepada MRSM.
* mewujudkan hubungan mesra antara guru dan pelajar.
* mempelajari dan memahami nilai-nilai masyarakat.
* meninggikan kesedaran sivik dan perasaan kewarganegaraan Malaysia.

Objektif
Pada jangka masa tertentu pelajar sepatutnya dapat menguasai kebolehan berikut:

* melahirkan fikiran dan pendapat secara spontan dan bebas.
* menggunakan dua atau lebih bahasa dalam percakapan atau
perbincangan.
* menentukan aktiviti yang harus dibuat mengikut keutamaandan juga
mengetahui kepentingan menepati masa.
* memberi cadangan dan melaksanakannya dengan semangat dan azam
yang kuat.

Fungsi:
* sebagai satu unit keluarga.
* mengesan dan menyelesaikan masalah.
* membentuk sikap.
* mengembangkan minat.
* budaya kebajikan.
* alat perpaduan.
* agen masyarakat.

dengarla..