Wednesday, April 27, 2016

Peperangan Pada Zaman Rasulullah SAW: 5- PERANG BADAR KUBRA

Peperangan Pada Zaman Rasulullah SAW: 5- PERANG BADAR KUBRA:                 Masa                     :Tahun ke-2 H             Tempat                  :Badar Pada tahun kedua Hijriah, terjadil...

dengarla..