Friday, April 11, 2008

Post Mortem dari Pilihan Raya 12

Di sini penulis ingin menukilkan sedikit komentar berhubung dengan senario politik di tanah air yang mana beranggapan penulis merupakan satu muti-warna mencorakkan politik sekaligus mewarnai Malaysia dalam konsep negara yang dikatakan 'glamour' diperingkat nasional, serantau dan juga antarabangsa. Namun begitu, senario ini dikatakan masih lagi dikatakan dalam keaadaan yang 'cool' dalam mengekalkan dalam kestablan politik tanhair tetapi di sana terdapat masih ada perkara yang dikatakan banyak meletakkan satu dimensi yang dialami oleh semua bangsa yang berada dalam negara ini dan sekaligus turut terpaut dari politik di pihak pembangkang dan juga parti negara.Di sini penulis cuba mengetengahkan satu yang boleh dikatakan 'ketidak puasan hati dari mana-mana pihak setelah kejayaan 5 negeri yang berjaya dikuasai oleh parti pembngkang dan sekaligus menafikan majoriti di peringkat Parlimen.Walau apa-pun kita perlu melihat reformasi dari kebangkitan rakyat apakah 'mood' rakyat yang 'mengadili' negara ini dalam proses pilihanraya yang dijalankan baru-baru ini menepati satu kehendak yang betul-betul adil dan saksama dalam mencaturi politik tanah air.Cuma disini,penulis suka ingin menyatakan satu kesedihan seolah-olah negara kita

Rabbani | Syahadah