Sunday, March 14, 2010

Touch of Hikmah

Seorang bijaksana pernah berkata:-

Sesungguhnya hikmah itu menambahkan kemuliaan kepada orang yang mulia, ia mengangkat golongan hamba sehingga mencapai tahap raja...


sentuhan


arena Hikmah:-
afifzahrah

Rabbani | Syahadah