Monday, June 07, 2010

imam Ghazali R.A berkata

Dalam Al-Ihya menulis: Dalam diri manusia terdapat 4 sifat:

1. sabiyah (kebuasan)
2. bahimiyah (kebinatangan)
3. Syaithaniyah (kesyaitanan)
4. Rabbaniyah (ketuhanan)

tekap

Jika sifat rabbaniyahnya berhasil mengalahkan dan mengendalikan ketiga sifat yang lain, maka akan timbul sifat-sifat yang baik seperti:

* menjaga kehormatan diri (iffah)
* cukup dengan apa yang ada (qanaah)
* tenang
* zuhud
* waraĆ¢
* takwa
* malu
* jujur
* berani
* dermawan
* sabar
* suka menolong
* tahan menderita
* suka memaafkan
* teguh pendirian
* mulia
* pandai
* selalu ceria (senyum)

dan sebagainya.

Rabbani | Syahadah