Thursday, June 24, 2010

sifat kemenangan d dalam Al-quran

Antara ciri atau sifat yang membawa kemenangan yang digambarkan dalam Al Quran ialah seperti berikut:
1. Orang-orang yang membersihkan jiwanya - Al A’la ayat 14.
2. Orang-orang yang mendapat petunjuk tuhan. - Al Baqarah ayat 5
3. Orang menyeru kepada yang baik dan menegah dari perkara yang mungkar - Al Imran ayat 104

kemenangan

4. Orang yang beriman dengan Rasulullah,s.a.w. yang memuliakannya, yang menolong dan membelanya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkannya - Al A'raf ayat 157
5. Orang yang berjihad dengan harta benda dan dirinya - At Taubah ayat 88
6. Orang yang beriman dan taat serta patuh. - An Nur ayat 51
7. Orang yang membelanjakan sebahagian rezekinya kepada kaum keluarga, orang miskin dan musafir yang perlukan bantuan. - Ar Rum ayat 38
8. Orang yang dipelihara daripada kebakhilan. - At Taghaabun ayat 16
9. Orang mukmin yang khusyuk sembahyangnya, yang menjauhkan diri dari perkara yang sia-sia, yang membayar zakat, yang memelihara kemaluannya, yang memelihara amanah dan janji dan orang yang menjaga ibadah sembahyangnya. - Al Mukminun ayat 1-11.
10. Orang yang bertakwa. - Al Maidah ayat 100
11. Orang yang bertaubat. - An Nur ayat 31
12. Orang yang mengingati Allah. - Al A'Raf ayat 69
13. Orang yang sujud dan rukuk yang mengabdi kepada Allah dan membuat kebaikan. - Al Hajj ayat 77
14. Orang yang berat timbangan amalnya. - Al Mukminun ayat 102

Rabbani | Syahadah