Friday, February 17, 2012

apa pekerjaan yang terbaik ?

Ketika ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam : “Wahai Rasulullah, apa pekerjaan yang terbaik ? (maksudnya yang paling halal dan paling berkah)”, Rasulullah menjawab, “Pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan transkasi jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad dan Bazzar). Mabrur artinya halal dan berkah, baik, bersih, suci, bebas dari dosa.

Rabbani | Syahadah