Tuesday, June 19, 2012

SEJARAH PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK - PTD

SEJARAH PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK - PTD

Sejarah dan LatarbelakangPerkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) merupakan perkhidmatan awam terawal dan ‘premier’ yang telah bermula sejak zaman penjajahan British lagi iaitu pada 1904. Secara ringkasnya bolehlah dikatakan bahawa asal usul perkhidmatan ini adalah lanjutan dari Malayan Civil Services sebelum ditukar kepada Malaysian Home and Foreign Services (MHFS) pada 1966. Pada 1971, nama Malayan Home and Foreign Services(MHFS) ini telah ditukarkan sekali lagi kepada Perkhidmatan Tadbir Diplomatik (PTD) sehinggalah ke hari ini.

Perkhidmatan Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) telah terlibat dalam setiap peringkat pembangunan negara, sejak sebelum merdeka sehinggalah ke hari ini. Ia bermula dengan peringkat pengukuhan struktur pentadbiran negara (1950an sehingga lewat 1960an) dan peringkat perlaksanaan program pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan perindustrian (1970an).

Pada 1960an dan 1970an juga perkhidmatan awam merupakan engine of growth kepada negara sebelum dipindahkan kepada sektor swasta, dan diteruskan pada era 1980an sehingga sekarang dengan peranan untuk bertindak sebagai pemacu dan pemandu kepada kemajuan negara. Bagi kebanyakan orang, tugas utama bagi penjawat dalam perkhidmatan ini sudah pasti, tidak lain dan tidak bukan, iaitu sebagai diplomat di mana-mana kedutaan ataupun pejabat pesuruhjaya tinggi di negara-negara asing.

Kebanyakan dari pemohon-pemohon juga sewaktu sesi temuduga apabila ditanyakan tentang bidang tugas PTD, pasti akan menjawab bidang tugas PTD ialah sebagai diplomat, bertugas dengan Wisma Putra, dan sentiasa ke luar negeri. Ini merupakan suatu tanggapan cetek dan terlalu sempit sedangkan bidang tugas sebagai Pegawai Tadbir dan Diplomatik adalah amat luas. Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik sebenarnya mengisi pelbagai peringkat jawatan.

Sebenarnya, perkhidmatan ini mempunyai bidang pengkhususannya yang tersendiri, iaitu :
- Hubungan Antarabangsa dan Luar Negeri,
- Keselamatan dan Pertahanan Negara,
- Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi,
- Pentadbiran dan Pembangunan Wilayah / Tanah / Daerah / Tempatan,
- Perancangan dan Pentadbiran Sosial/Infrastruktur,
- Pengurusan Sumber Manusia dan Organisasi,
- Pengurusan Sumber Ekonomi
- Pengurusan Sumber Kewangan.

Kesemua bidang pengkhususan ini membolehkan penjawat dalam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik ditempatkan di Kementerian-Kementerian, Jabatan-Jabatan Persekutuan, Pejabat-Pejabat Setiausaha Kerajaaan Negeri, Pentadbiran Kerajaan Tempatan dan terdapat juga yang ditempat dan dipinjamkan ke badan-badan berkanun dan badan-badan antarabangsa. Perkhidmatan ini memegang kepimpinan utama di semua kementerian dan di pelbagai jabatan persekutuan serta sebahagian pentadbiran negeri sebagai Ketua Setiausaha, Timbalan Ketua Setiausaha, Ketua Pengarah, Timbalan Ketua Pengarah, Setiausaha Kerajaan Negeri, Duta, dan juga Pegawai Daerah.

Sumber : www.ptdportal.com

Panduan Memasuki Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD)

Anda boleh mendapatkan Panduan Lengkap Peperiksaan Pegawai Tadbir dan Diplomatik (PTD) M41 sebelum 9 Mei 2012. Khusus untuk Ahli MY ADHA dan MY KERJAYA, BONUS ISTIMEWA akan diberi kepada anda. Bagi memastikan pembelian anda dikesan, sila pastikan anda clear cookies terlebih dahulu dengan :

Ke bahagian menu setting browser

- Buka Mozilla Firefox > Options > Cached Web Content & Online Web Content Klik
"clear now". Tutup dan buka semula browser.

- Buka Google Chrome > Settings > Under The Hood > Privacy > Klik "Clear
Browsing Data". Tutup dan buka semula browser.

Buka web Tips PTD untuk membuat pembelian :
http://www.tipsptd.com/hop.php?ref=my

Rabbani | Syahadah