Saturday, September 07, 2013

sejarah perlembagaan Mesir


Jika kita menyebut sejarah perlembagaan Mesir, ianya bermula pada 1825 apabila Muhammad Ali Basha mengumumkan JADUAL UTAMA MAJLIS AGONG KERAJAAN MESIR.Muhammad Ali Basha adalah pengasas Mesir modern.Dinasiti beliau nertahan hingga Jun 1953 apabila Mesir mengumumkan REPUBLIK dan MEMANSUHKAN SISTEM MONARKI yang diasaskan oleh beliau.Beliau adalah merupakan pemerintah Mesir paling lama dalam sejarah Mesir modern selama 43 tahun antara 1805 hingga 1848.

Rabbani | Syahadah