Thursday, March 03, 2011

uyub


Telah berkata sufiyAllah sheikh Ibni Athoillah As-Sakandary yg bermaksud:
Penglihatan kepada yang tersembunyi dalam dirimu daripada segala Aib-aib itu terlebih baik daripada melihat kepada yang didinding daripadamu daripada segala yang Ghaib-ghaib.

Exists - Jesnita