Sunday, April 10, 2011

bank islam

SAYA mendengar ada pandangan mengatakan urusan institusi perbankan Islam hari ini tidak dijalankan secara Islam dengan tepat. Adakah ia benar? Jika tidak, apakah proses digunakan institusi perbankan Islam bagi memastikan khidmat dan produk yang ditawarkan mereka bertepatan dengan kehendak Islam?

Menurut pengamatan dan pengalaman saya di dalam operasi perbankan Islam, boleh dikatakan tanggapan itu ada benar dan ada salahnya.


Ikhlas saya katakan, ia sebenarnya tertakluk kepada kesungguhan tiga pihak (paling kurang) dalam memastikan pelaksanaan dan operasi dilaksanakan bertepatan dengan kehendak syariah.

Tiga pihak itu membabitkan ketua pegawai operasi sesebuah perbankan, majlis penasihat syariah bank (luaran) dan pegawai syariah perbankan dalaman.


Ketiga-tiga pihak ini perlu menjadi individu yang bersungguh-sungguh untuk menjaga konsep syariah dalam operasi. Tanpa kesungguhan mereka, pelaksanaan perbankan Islam mudah tersasar daripada prinsip syariah tanpa disedari dan terjadilah apa yang didakwa tadi.


Sebagai maklumat, wujud beberapa proses biasa yang mesti dijalankan dalam urusan perbankan Islam dan bahagian Islam (di dalam bank konvensional ada bahagian Islamik yang menawarkan produk Islam) bagi memastikan produk dan operasinya berjalan mengikut syariah.

Antara proses berkenaan adalah seperti berikut:
Pegawai syariah dalaman (yang mempunyai latar belakang kepakaran syariah secara rasmi) akan melakukan semakan awal konsep syariah yang digunakan dalam sesuatu produk.
Pegawai itu akan menyemak sama ada rukun dan syarat sesuatu konsep dijaga dalam produk yang ingin ditawarkan, sekali gus memastikan aliran diagramatik adalah sah menurut syariah.

Semua standard kontrak perlu disemak dengan terperinci pegawai syariah dalaman, kadangkala ia memerlukan perbincangan dengan peguam bagi memastikan keperluan pindaan syariah menepati peruntukan undang-undang.


Jika tidak, penyelesaian akan dicari bagi memenuhi kehendak syariah dan undang-undang itu.

Jelas, ia bukan kerja mudah. Justeru, kekuatan, kepekaan dan kelayakan syariah pegawai akan menentukan kebersihan pelaksanaan sesebuah bank Islam.


Hasil semakan dan nasihat pegawai syariah dalaman bersama pegawai bank lain kemudian akan dibawa ke perbincangan rasmi Majlis Penasihat Syariah Luaran.
Pembentangan komprehensif tanpa sebarang selindung perlu dilakukan.


Isi kandungan kontrak, borang, transaksi dan lain-lain akan dibincangkan dengan lebih teliti. Proses ini memerlukan ketelusan pegawai bank dalam mendedahkan semua proses kepada penasihat syariah.


Justeru, pegawai syariah dalaman mesti memahami dan menentukan semua pembentangan adalah telus tanpa selindung atau mereka bakal menanggungnya di akhirat.


Kebiasaannya, penasihat syariah luaran sesebuah bank akan bergantung penuh kepada maklumat diberi oleh pegawai bank. sebarang kesilapan maklumat atau ketidakfahaman penasihat syariah terhadap maklumat yang diberi pasti menghasilkan fatwa yang silap juga.

Hasil keputusan akan dibawa ke Lembaga Pengarah Bank untuk makluman sebelum ditawarkan kepada pelanggan (jika ia produk yang diluluskan oleh Bank Negara).
Bagaimanapun, jika ia produk baru yang belum dimasukkan di dalam senarai produk lulus di Majlis Penasihat Syariah Kebangsaan Bank Negara, ia perlu dibawa ke Bank Negara terlebih dulu untuk kelulusan.

Setelah diluluskan, satu program latihan dan penerangan mengenai konsep dan pelaksanaan produk ini akan dibuat untuk pegawai perbankan Islam yang akan terbabit dalam pemasaran dan pelanggan secara langsung.

Proses ini nampak mudah, tapi ia sukar kerana kebanyakan pegawai di bank Islam dulunya bekerja di bank konvensional juga serta kurang pengetahuan mengenai konsep syariah.


Kerana itu, tidak hairan jika wujud rungutan orang awam yang mengatakan perbankan Islam tidak Islam. Ia kerana pegawai yang bertemu pelanggan tidak faham konsep produk ditawarkan lalu membuat penerangan salah.


Pada hal semua produk, kontrak dan urusannya disemak dan diluluskan oleh penasihat syariah.


Inilah secara ringkas, proses bagi memastikan sesebuah produk pembiayaan menepati syariah atau tidak.


Apapun, dalam hal pelaburan wang simpanan dan wang pelaburan pelanggan menurut konsep ‘Mudarabah’, urusan tapisan syarikat yang ingin dilabur akan dibuat secara terperinci.


Pelaksanaannya dibuat dalam suasana mesra pelanggan, iaitu dengan perbincangan yang telus.


Sebelum melabur dalam sesuatu syarikat atau membiayai projek sesuatu syarikat menggunakan wang pelaburan pelanggan, pihak bank akan membuat penilaian daripada sudut aset mahupun liabiliti sesebuah syarikat, tanpa mengira ia syarikat yang tersenarai di Bursa Saham atau tidak.


Secara umum, penapisan syariah berikut biasanya digunakan, iaitu antaranya seperti ‘industry filtering’ (membuang syarikat yang perniagaan induknya berkaitan produk haram) dan ‘primary financial filters’ (mengeluarkan syarikat yang tahap hutangnya tidak boleh ditoleransi lagi atau mempunyai ‘impure interest income’ berdasarkan panduan Majlis Penasihat Syariah).


Bagi memastikan semua operasi dan pelaksanaan ditawarkan itu mengikut kehendak syariah, perlu diketahui, sememangnya wujud beberapa halangan dihadapi bank Islam.


Antara halangan itu adalah halangan kefahaman individu. Ketidakfahaman terhadap konsep dan pelaksanaan perbankan Islam menyukarkan pengamal perbankan Islam untuk terus maju dan menyempurnakan ketepatan pelaksanaannya.


Individu dimaksudkan membabitkan pegawai dan kakitangan perbankan Islam yang belum cukup faham perbezaan antara bank Islam dan konvensional.


Ini berlaku kerana kebanyakan kakitangan datang dari industri perbankan konvensional, justeru proses memberikan ilmu sebenar kepada mereka memerlukan usaha yang panjang dan bersungguh.


Individu kedua pula adalah peguam dan hakim yang bertanggungjawab menyediakan dokumen seperti kontrak dan lain-lain.


Ketidakfahaman mereka menyukarkan pelaksanaan perbankan Islam di kalangan masyarakat.


Hakim pula akan membuat keputusan kiranya ada pihak mengheret bank Islam ke mahkamah. Adalah malang jika pihak hakim sendiri kurang faham proses perbankan Islam.


Selain itu, pelanggan dan penjual yang tidak faham perbezaan antara kedua-dua industri itu menyebabkan ramai antara mereka kerap menyamakan perbankan Islam dengan konvensional.


Jadi, apabila perbankan Islam mengenakan banyak dokumen dan ditandatangani, ramai merungut dan menjauhkan diri.


Halangan kedua pula merujuk kepada halangan undang-undang sedia ada.


Ini kerana, ada juga undang-undang yang menyekat kelancaran pelaksanaan konsep Islam dalam produk perbankan Islam.


Contohnya, dalam Rules of the High Court, 1980 (yang mana tidak melindungi kepentingan dan keperluan perbankan Islam) dan begitu juga dengan beberapa klausa yang terkandung di dalam Kanun Tanah Negara.


Oleh itu masyarakat perlu memahami bahawa dalam keadaan tertentu, contohnya dengan wujudnya batasan undang-undang seperti ini, ia satu perkara yang di luar bidang kuasa dan kapasiti bank Islam untuk bertindak.


Halangan ketiga adalah halangan kekuatan aset.


Perlu diketahui, status aset dan kewangan bank Islam adalah masih baru dan berada di peringkat permulaan berbanding bank konvensional yang lama bertapak.


Ini membataskan keupayaan bank Islam untuk mengusahakan sendiri perkara tertentu seperti mempunyai pekerja khas untuk menangani sesuatu urusan musyarakah dengan pelanggan.


Jadi, pelanggan khususnya individu Islam dapat memahami khidmat atau produk ditawarkan setiap bank Islam.


Paling utama, sebagai umat Islam, elak terbabit dalam urusan kewangan yang mengamalkan konsep riba, khususnya seperti ditawarkan kebanyakan bank konvensional, yang diputuskan haram dalam Islam.

Rabbani | Syahadah