Sunday, April 17, 2011

IBN KHALDUN

MANUSIA MENURUT IBNU KHALDUN

Ibnu Khaldun dalam ‘ al-Muqaddimah ‘ berkata, “ Kenapa golongan sufi memberikan perhatian khusus dalam persoalan zuhud, tersohor dengan akhlak dan ibadah serta pencapaian luar biasa di arena kerohanian? Jawapannya ialah kerana manusia berbeza dengan haiwan dengan sebab dua penguasaan. Pertama penguasaan... ilmu dan pengetahuan. Antara yang termasuk dalam penguasaan di atas ialah yakin, zan, syak dan waham. Penguasaan kedua ialah gembira, dukacita, qabad, basat dan lain-lain.”

Ibnu Khaldun menambah, “ Para murid yang sedang melalui proses mujahadah dan ibadah khususnya, mereka akan berhasil memiliki ahwal yang tertentu. Hal daripada ahwal yang sedemikian sama ada ia jadi dalam bentuk ibadah yang mantap, berkekalan hingga mencapai ke tahap makam atau jika hal dari ahwal itu tidak lahir dalam bentuk ibadah, mungkin ia akan lahir sebagai sifat pada jiwa; maka lahirlah rasa dukacita atau gembira, cergas atau sebagainya.”See more

Rabbani | Syahadah