Tuesday, September 18, 2012

Pernyataan Sikap Ikhwanul Muslimin Terkait Filem “Anti Islam”

THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012
Pernyataan Sikap Ikhwanul Muslimin Terkait Filem “Anti Islam”

Satu setengah bilion umat Islam menghadapi penghinaan dan penghinaan yang ditujukan kepada peribadi pemimpin mereka, Rasulullah, penutup para nabi dan Rasul, Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallamyang merupakan rahmat bagi semesta alam, yang diutus kepada seluruh manusia dengan syariat Islam, agama Tuhan semesta alam.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukan dakwah yang membawa manusia dari lembah kemunduran dan barbarisme ke puncak kemuliaan dan kemanusiaan. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membawa cahaya, pemikiran yang cemerlang dan kemajuan bagi semua manusia. Beliau datang dengan ajaran tauhid yang tidak tercemar oleh perbuatan syirik kepada Allah Tuhan semesta alam. Beliau membawa ajaran untuk percaya kepada semua Rasul tanpa membeza-bezakan dan melebihkan salah satu di antara mereka dan beliau mengajar manusia untuk menghormati, memuliakan dan mengagungkan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan manusia untuk beriman kepada semua kitab suci agama samawi guna menyempurnakan akhlak yang mulia, mewujudkan kebebasan beragama dan beribadah, menghormati dan melindungi tempat-tempat ibadat semua agama, mewujudkan kebebasan berpendapat, bersuara, dan kesaksamaan di antara manusia, menegakkan keadilan, menghormati martabat manusia, menguatkan rasa solidariti dan melakukan kerjasama dengan semua kumpulan masyarakat.

Agama Islam telah menghormati hak asasi manusia sebelum semua manusia mengetahui apa itu hak asasi manusia. Dalam agama Islam, darah, harga diri dan harta mempunyai kehormatan yang tidak boleh diganggu dan diserang oleh sesiapa pun.

Gangguan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang telah terjadi berulangkali menunjukkan adanya kebencian dan sikap fanatik buta oleh beberapa pihak yang berada di belakangnya dan adanya kebodohan serta sikap melampaui batas dari orang yang mengizinkannya. Satu setengah bilion umat Islam tidak boleh membiarkan gangguan yang dialamatkan kepada seorang manusia suci yang rela mereka tebus dengan harta yang paling mahal sekalipun. Tidak ada seorang pun yang boleh menyekat perasaan marahnya.

Kami menolak dengan tegas penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam begitu pula dengan semua Nabi dan Rasul. Kami sangat mengutuk kejahatan ini dan menuntut supaya undang-undang diambil terhadap orang yang telah berani menghina kesucian sebuah agama. Jika tidak demikian maka tindakan tersebut akan menambah kebencian kaum Muslimin kepada Barat pada umumnya dan Amerika pada khususnya; kerana telah berani menghina kesucian agama Islam. Kami juga menuntut agar pelakunya akan ditangkap dan diadili.

Sikap melampaui batas dan gangguan terhadap simbol agama tidak termasuk dalam kategori kebebasan berpendapat dan berfikir tetapi merupakan kejahatan dan penghinaan terhadap kesucian agama. Seharusnya negara-negara yang telah menghasilkan filem tersebut tidak membiarkan pelakunya sebab akan merendahkan kedudukan mereka di mata dunia Islam.

Barat telah menyatakan sikap tegas berkaitan sikap Hitler yang membunuh orang-orang Yahudi dan mempersoalkan jumlah korbannya padahal itu hanya aspek sejarah bukan kesucian sebuah agama. Oleh kerana itu, merupakan hak bagi rakyat dan kerajaan negara-negara Islam untuk mengecam gangguan ini dengan cara yang damai dan legal serta mengambil tindakan yang tepat agar perkara ini tidak berulang lagi.

Pada saat yang sama kami juga menolak kekerasan dan pertumpahan darah yang timbul akibat gangguan yang dilakukan beberapa orang terhadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di samping sikap masa bodoh beberapa negara yang tidak mahu bertindak tegas dalam hal ini sehingga ada reaksi dunia Islam. Seharusnya negara-negara tersebut dalam menghadapi penghinaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menyatakan sikap yang tegas dan membuat prosedur yang jelas dalam menghukum pelakunya, apatah lagi persiapan untuk [filem] yang menghina Islam ini sudah didengar dan diketahui oleh sebahagian negara. Sungguh mencegah itu lebih baik daripada mengubati.

Akhirnya, kami mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ini adalah cara yang paling berkesan untuk mengatasi masalah tersebut dan memberikan contoh yang baik dalam menghadapi sebuah kejahatan. Gangguan ini dilakukan pada saat masyarakat dunia berusaha untuk saling menghormati satu sama lain. Orang-orang yang melakukan gangguan ini ingin merosakkan hubungan baik yang telah terjalin, memutuskan jalan yang diretas untuk integrasi peradaban, dan menyebarkan fitnah dalam masyarakat.

Allah Ta'ala telah berfirman, "... Dan orang-orang yang zalim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali." (QS. Asy-Syu'araa: 227)

Ikhwanul Muslimin
Kaherah, 25 Syawal 1433 H/12 September 2012 M

dengarla..