Monday, March 04, 2013

hasil tuaiannya di akhirat.

Dunia tempat kita menanam untuk hasil tuaiannya di akhirat.

Rabbani | Syahadah