Monday, April 29, 2013

DOA PEMBUKA


DOA PEMBUKA Bagus diamalkan untuk : 1) Hati yang tertutup untuk melakukan amal soleh & amal jariah... 2) Hati yang tertutup untuk menerima nasihat... 3) Pintu rezeki yang dirasakan seperti tertutup... 4) Minda @ akal yang dirasakan seperti tertutup... 5) Hati yang tertutup utk berkahwin... Rasulullah s.a.w. bersabda: “Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku pada waktu malam sebuah Surah yang aku cintai lebih dari dunia ini dan isinya.” Pada riwayat yang lain, “yang lebih aku cintai daripada apa yang disinari oleh cahaya matahari.” Dan kemudian baginda membaca: “Innaa fatahnaa laka fatham mubiinaa (ayat pertama Surah al-Fath).” (Riwayat Bukhari)

Rabbani | Syahadah