Friday, April 12, 2013

Tip Untuk Kemahiran Yang Diperlukan menJadi Pegawai PTD


10 Kemahiran Yang Diperlukan Semasa Bertugas menJadi Pegawai PTD 10 Kemahiran Yang Diperlukan Semasa Bertugas by salehuddin Berdasarkan pemerhatian semasa bertugas di beberapa tempat, penulis mendapati wujud beberapa kemahiran yang perlu dikuasai semasa bertugas. Kemahiran-kemahiran ini penting kerana ia memudahkan tugasan dan membantu jabatan. Tanpanya sukar untuk bergerak cergas dan menghasilkan output. Namun kemahiran-kemahiran ini bergantung kepada gred dan kedudukan anda dalam sesebuah organisasi. Kemahiran berkenaan adalah seperti berikut: 1. Kemahiran berkomunikasi secara lisan, tulisan dan perbuatan. Sebagai contoh menulis memo dan surat, berucap di hadapan orang ramai, bercakap dengan penyelia dan sebagainya. 2. Kemahiran berbahasa yakni bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa ketiga. 3. Kemahiran memberi cadangan penyelesaian dan bukannya menyatakan permasalahan sahaja. 4. Kemahiran merekod setiap hasil kerja dan rujukan. 5. Kemahiran mengadaptasi cara kerja yang berbeza di tempat tugas berbeza. Ini kerana setiap tempat bertugas mempunyai objektif dan fungsi asasnya tertentu. 6. Kemahiran berpakaian dan imej diri. Perhatikan cara pakaian orang yang lebih kanan dan dianggap berjaya. 7. Kemahiran mendisiplinkan diri dan orang yang di bawah tanggungjawab. 8. Kemahiran membaca dan bertindak mengikut ketua. 9. Kemahiran mencari sumber rujukan tugasan. 10. Kemahiran merancang tugasan dan kewangan. Kesemua kemahiran ini pada hemat penulis perlu dimiliki oleh setiap PTD agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Kemahiran-kemahiran ini juga tidak semestinya dikuasai serta merta. Adalah lebih baik dikuasai secara beransur-ansur agar ia menjadi tabiat.

Rabbani | Syahadah