Sunday, October 21, 2012

ntara kesalahan pendakwah hari ini

Antara kesalahan pendakwah hari ini yang dinukilkan oleh Syeikh Abd Halim Al-Kinani dalam kitab Dakwah Fardiyah :- 1) P'dakwah pertama : menerangkan kepada mad'unya berkenaan perselisihan pendapat ulama salaf dan khalaf misalnya ayat Istiwa Allah atas Arasy-Nya dll sedangkan mad'u tersebut belum memahami dan mempunyai asas akidah dan iman yg kuat. 2) P'dakwah kedua : sibuk membincangkan berkenaan syura, perjuangan dsb sedangkan mad'u tersebut belum memahami dasar2 dan perundangan Islam serta sistem pemerintahan dan politik dlm Islam. 3) P'dakwah ketiga : menghabiskan usahanya utk meyakinkan mad'u bahawa sesuatu jemaah itu adalah lebih utama untuk diikuti daripada jemaah Islam yg lain. Ini dilakukan sedangkan mad'u belum meyakini kewajipan dan kefardhuan amal dan dakwah Islam.
Akibat daripada kesalahan2 pendakwah ini, kemungkinan mad'u lebih cenderung utk beruzlah, m'asingkan diri serta mempunyai banyak kekeliruan b'kenaan dakwah dan pendakwah Islam. Tugas kita lebih banyak dari masa yang ada, tunaikan tanggungjawab anda sebagai pendakwah

Exists - Jesnita