Wednesday, December 05, 2012

KerJaya PTD

Terkini, lengkap dan relevan sebagai panduan kerjaya serta rujukan para guru, kaunselor, pelajar dan ibu bapa.

“Bacaan wajib untuk mereka yang berminat menyertai kor perkhidmatan elit ini.”
-Muhammad Hazam bin Hajanan, Pegawai Tadbir dan Diplomatik-

Penghasilan buku ini bermula apabila ramai rakan taulan yang mengalami kesukaran memasuki perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik yang dianggap cukup berprestij dan elit.

Namun apa didapati oleh penulis adalah kekurangan maklumat tentang perkhidmatan ini. Untuk itu adalah diharapkan maklumat di dalam buku ini dapat membantu para pembaca yang berminat memasukinya.

Buku ini secara ringkasnya membicarakan PTD mengikut aspek-aspek seperti sejarah kerjaya, bidang tugas, kelayakan yang diperlukan, keistimewan-keistimewaannya dan tokoh-tokoh kerjaya.

Sebenarnya jasa dan sumbangan para pegawai Tadbir dan Diplomatik ini cukup banyak untuk diperkatakan. Malah ia kerap dirujuk dalam buku-buku teks sejarah. Oleh kerana buku-buku ini tidak menyebut secara spesifik jawatan pegawai awam tersebut, maka ramai yang tidak mengetahui skim perkhidmatan ini.

Malah dalam pengalaman penulis, kecemerlangan individu dalam perkhidmatan ini menyebabkan tenggelamnya nama perkhidmatan tersebut.

Sumbang bakti mereka hanya dapat dilihat di belakang tabir pentadbiran negara dan menyerahkan para pemimpin negara memainkan peranan di barisan hadapan kerajaan.Untuk itu buku ini mampu menerangkan kepada para pembaca sekalian berkaitan peranan Pegawai Tadbir dan Diplomatik di dalam sejarah Malaysia.

Selain itu buku ini juga akan memberi sedikit sebanyak maklumat berkaitan pendidikan yang diperlukan beserta bantuan-bantuan yang diperlukan untuk melanjutkan pelajaran.

Pendek kata ia akan membimbing para pembaca daripada peringkat sebelum memohon kerjaya ini hinggalah berjaya disahkan dalam perkhidmatan. Untuk itu buku ini sesuai kepada para pembaca yang masih di bangku sekolah hinggalah ke peringkat memohon kerjaya.
Isi Kandungan
Sekapur Sirih
Bahagian 1: Sejarah dan Pengenalan
Bab 1: Sejarah Kerjaya
Kronologi Perkhidmatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Catatan Diari PTD
Bab 2: Definisi dan Pengenalan Kerjaya
Bab 3: Pendapat Pakar
Bahagian 2: Kelayakan dan Institusi Berkaitan
Bab 4: Syarat dan Kelayakan
Syarat Pelantikan
Kriteria-kriteria Pilihan
Bab 5: Biasiswa dan Pinjaman
Direktorat Biasiswa/Pinjaman
Bab 6: Institusi Berkaitan
Kursus Berkaitan
Bab 7: Cara-Cara Memohon dan Tip
Bahagian 3: Peluang Kerjaya
Bab 8: Skim Perkhidmatan
Bab 9: Faedah dan Kelebihan
Bab 10 : Skala dan Syarat Kenaikan Gaji
Imbuhan, Elaun dan Kemudahan
Senarai Kemudahan
Penetapan Kelayakan Serta Kadar Elaun dan Kemudahan

Bahagian 4: Bidang Tugas PTD
Bab 11 : Bidang Tugas
Bahagian 5: Peperiksaan Khas
Bahagian 6: Organisasi Berkaitan
Bab 12: Persatuan Pegawai Tadbir dan Diplomatik
Bab 13: Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia
Bab 14: Persatuan Alumni Pegawai Tadbir dan Diplomatik

Bahagian 7: Penempatan PTD
Bahagian 8: Cabaran dan Isu PTD
Bab 15: Cabaran PTD 108
Bahagian 9: Maklumat Bonus
Bab 16: Sepuluh Tokoh – Tokoh Pilihan PTD
Bab 17: Agensi-Agensi Penempatan PTD
Bab 18: Waktu Bekerja
Bab 19: Suasana Pejabat
Bab 20: Pakaian
Bab 21: Jenis-Jenis Penghargaan
Bab 22 : Personaliti PTD
Bab 23: Latihan PTD
Bab 24: Pelan Latihan PTD
Bahagian 10: Harapan Pemimpin
Penutup Bicara
Appendik
Bibliografi

Rabbani | Syahadah