Sunday, February 03, 2013

sunnah nabi SAW

Mengikut sunnah nabi SAW bukan hanya pada amalan fardi seperti makan dengan tangan kanan, memulakan sesuatu perbuatan dengan basmalah dan doa2 tertentu dan seumpamanya... Tetapi antara sunnah Rasulullah SAW yang utama yang perlu dibuat ialah melaksanakan al Amru bil ma'ruf wan Nahyu anil mungkar...
Begitu juga bid'ah yang paling besar yang perlu dijauhi ialah meninggalkan kerja dakwah dan jihad yang merupakan amalan dalam sebahagian besar kehidupan baginda...

Rabbani | Syahadah