Wednesday, February 16, 2011

untuk mu ya Rasulullah

SEJARAH RINGKAS RASULULLAH SAW

BIODATA RASULULLAH SAW

Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

· Nama: Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim

· Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenalisebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yangmenyerang kota Ka'abah)

· Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah

· Nama bapa: 'Abdullah bin 'Abdul Muttalib bin Hashim

· Nama ibu: Aminah binti Wahab bin 'Abdul Manaf

· Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hambaperempuan bapa Rasulullah SAW)

· Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)

· Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diah (lebih dikenali Halimah As-Sa'diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)USIA 5 TAHUN

· Peristiwa pembelahan dada

Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua

malaikat untuk mengeluarkan bahagian

syaitan yang wujud di dalamnya.USIA 6 TAHUN

· Ibunya Aminah

binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa'

(sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah)

· Baginda dipelihara oleh Ummu

Aiman (hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)

dan dibiayai oleh datuknya 'Abdul Muttalib.USIA 8 TAHUN

· Datuknya, 'Abdul Muttalib pula meninggal dunia.

· Baginda dipelihara pula oleh bapa saudaranya, Abu Talib.USIA 9 TAHUN (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12tahun).

· Bersama bapa saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusanperniagaan.

· Di kota Busra, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masaitu.USIA 20 TAHUN

· Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab 'Sirah' , jilid 1, halaman 184-187 menyatakan pada

ketika itu usia Muhammad SAW ialah14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari danberperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.

· Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul'; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Mekah..USIA 25TAHUN

· Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan

Khadijahbinti Khuwailid Al-Asadiyah.

· Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah..

· Baginda SAW bersama-sama Abu Talib

dan beberapa orang bapa saudaranya

yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapa saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu.

· Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.USIA 35 TAHUN

· Banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'abah.

· Pembinaan semula Ka'abah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan pendudukMekah.

· Rasulullah SAW diberi kemuliaan untuk meletakkan 'Hajarul-Aswad' ketempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan

berhubung perletakanbatu tersebut.USIA 40 TAHUN

· Menerima wahyu di gua Hira' sebagai perlantikan menjadi Nabi dan Rasulakhir zaman.USIA 53 TAHUN

· Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina AbuBakar Al-Siddiq.

· Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M.USIA 63 TAHUN

· Kewafatan Rasulullah

SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12Rabiulawal tahun 11H/ 8 Jun 632M.ISTERI-ISTERI RASULULLAH SAW.

§ Khadijah Binti Khuwailid

§ Saudah Binti Zam'ah

§ 'Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar)

§ Hafsah binti 'Umar (anak Saidina 'Umar bin Al-Khattab)

§ Ummi Habibah Binti Abu Sufyan

§ Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah)

§ Zainab Binti Jahsy

§ Maimunah Binti Harith

§ Safiyah Binti Huyai bin Akhtab

§ Zainab Binti Khuzaimah (digelar 'Ummu Al-Masakin'; Ibu Orang Miskin)ANAK-ANAK RASULULLAH SAW

1. Qasim

2. Abdullah

3. Ibrahim

4. Zainab

5. Ruqaiyah

6. Ummi Kalthum

7. Fatimah Al-Zahra'ANAK TIRI RASULULLAH SAW

Halah bin Hind bin Habbasy bin

Zurarah al-Tamimi (anak kepada SaidatinaKhadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika berkahwin dengan Rasulullah,Khadijah adalah seorang janda).SAUDARA SESUSU RASULULLAH SAWIBU SUSUANSAUDARA SUSUAN1.. Thuwaibah

1. Hamzah

2. Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad

1. Halimah Al-Saidiyyah

1. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Mutallib

2. Abdullah bin Harith bin Abdul 'Uzza

3.. Syaima' binti Harith bin Abdul 'Uzza

4. 'Aisyah binti Harith bin abdul 'UzzaBAPA DAN IBU SAUDARA RASULULLAH SAW (ANAK-ANAK

KEPADA ABDUL MUTTALIB)

1. Al-Harith

2. Muqawwam

3. Zubair

4. Hamzah ***

5. Al-'Abbas ***

6. Abu Talib

7. Abu Lahab (nama asalnya 'Abdul 'Uzza)

8.. Abdul Ka'bah

9. Hijl

10. Dhirar

11. Umaimah

12. Al-Bidha (Ummu Hakim)

13.. 'Atiqah ##

14. Arwa ##

15. Umaimah

16. Barrah

17. Safiyah (ibu kepada Zubair Al-'Awwam) *** *** Sempat masuk Islam.

## Ulama' berselisih pendapat tentang Islamnya.Sabda Rasulullah SAW:

"Sesiapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya dia telah mencintai aku. Dan sesiapa yang mencintai aku

nescaya dia bersama-samaku di dalam syurga." (Riwayat Al-Sajary daripada Anas)

Rabbani | Syahadah