Thursday, May 03, 2012

ekayaan yang paling kaya

“…Kekayaan yang paling kaya adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah jahil, keburukan yang paling hodoh adalah sesat.”

Rabbani | Syahadah