Tuesday, July 31, 2012

DOA UNTUK ISTIQAMAH DALAM KEBENARAN

DOA UNTUK ISTIQAMAH DALAM KEBENARANاللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Ya Allah, tunjukkanlah yang kebenaran itu sebagai kebenaran, dan kurniakanlah kami kekuatan untuk mengikutinya (memperjuangkannya), dan tunjukkanlah yangg batil itu sebagai batil dan kurniakanlah kami kekuatan untuk menjauhinya (menghapuskannya).

No comments:

Rabbani | Syahadah