Friday, November 26, 2010

Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi pernah mengungkapkan bahawa bumi ini cukup buat memenuhi keperluan setiap manusia tetapi menjadi tidak cukup untuk memenuhi nafsu serakah setiap insan yang tamak dan haloba.

senyum

Rabbani | Syahadah