Saturday, January 08, 2011

hidup ini untuk pengorbanan

berkorban diajar oleh Islam
pengorbanan ini untuk hidup
hidup untuk Islam


korban untuk hidup

Rabbani | Syahadah