Sunday, January 09, 2011

ibadah

Ibadah yang sempurna menjadi idaman setiap muslim. Namun dalam usaha menyempurnakan ibadah itu, kesungguhan dan keikhlasan hati untuk melaksanakan ibadah itu secara berterusan sangat diutamakan.

ibadah

Dalam melaksanakan ibadah, segala yang fardu sama ada fardu ain melibatkan apa yang diwajibkan untuk umat Islam melakukannya dan jika tidak dilakukan menjadi berdosa mesti dilaksanakan sepenuhnya. Demikian juga urusan berbentuk fardu kifayah iaitu urusan yang jika dikerja oleh sekumpulan orang dalam masyarakat tidak akan menimbulkan dosa bagi yang lain sewajarnya setiap orang melibatkan diri . Segala ibadah sunat dalam cabang apa pun akan memperelokkan ibadah itu menjadi sebaik-baik amalan.

Ibadah adalah sebaik-baik bekalan untuk manusia menghadap Rabbul Jalil.

Rabbani | Syahadah