Saturday, January 01, 2011

Tahun 2010

" Jadikan Dirimu Penyebab Hidayah Bagi Manusia "

ertinya hadis daripada Sahal Bin Saad radhiyallahu `anhu Berkata : Rasulullah shallahu `alaihi wasallam bersabda : ' Demi Allah,bahawa memberi pertunjuk oleh Allah akan seseorang dengan sebab engkau, maka itu terlebih baik daripada unta yang merah ". H.R Abu Daud


paradigma 2001

Rabbani | Syahadah